NIEUWS

Vacature projectleider integraal vastgoedonderhoud

vrijdag, 25 oktober, 2019

Pasman is in 1952 gestart als traditioneel schildersbedrijf en inmiddels getransformeerd tot een bedrijf dat het Integraal Vastgoedonderhoud hanteert als kernactiviteit. Wij verzorgen onderhoud in de breedste zin van het woord voor de professionele vastgoedmarkt. Wij zijn in het bezit van het VGO Keur en voeren het VCA-certificaat. Door de groei van onze (RGS)-orderportefeuille zijn wij per direct op zoek naar een projectleider integraal vastgoedonderhoud ter uitbreiding van ons technisch management.

Functieomschrijving

In de functie van projectleider ben je in de volle breedte verantwoordelijk voor de uitvoering van schilder- en (RGS) onderhoudsprojecten.
Na overdracht vanuit onze calculatie bereid je de projecten administratief, commercieel en uitvoeringstechnisch voor.
Je verzorgd voor-, tijdens- en na afronding van het project de communicatie met opdrachtgever en gebruikers van het vastgoed.
Je verzorgd de inkoop van materialen en sluit contracten met onderaannemers.
Je bent sterk inhoudelijk betrokken bij de projecten.
Tijdens de uitvoering organiseer je het werk samen met de teamleider zo doelmatig mogelijk en bewaak je de kwaliteit, veiligheid en productiviteit.
Je voert de projectadministratie.
Je geeft leiding aan de teamleiders en vaklieden op de projecten en je rapporteert aan onze manager uitvoering.
Door projectevaluaties, beoordeling van onze toeleveranciers en onderaannemers en het doen van verbetervoorstellen, lever je een bijdrage aan het optimaliseren van onze organisatie.

Functie-eisen

Schilder achtergrond en bekendheid met het (gevel) onderhoud van vastgoed in zijn algemeenheid.
Ervaring in een vergelijkbare functie,
Effectieve aansturing van processen en objectief overzicht
Goede communicatieve eigenschappen
Sterke organisator
Adequaat reageren op ad-hoc zaken
Hands-on mentaliteit
Flexibele teamspeler, kan goed met mensen omgaan

Indien je geïnteresseerd bent in bovenstaande vacature, verzoeken wij u uw CV te versturen naar cees.boegheim@pasman.nl

Opendag Rijnmond College

Open dag op het Rijnmond College

vrijdag, 29 maart, 2019

Op zaterdag 19 januari jl. was er de Open Dag op het Rijnmond College te Katwijk, de voormalige LTS of nog langer terug Ambachtsschool.

Het is in zijn algemeenheid bekend dat er steeds minder jongeren kiezen voor een technische vakopleiding, dit is iets wat wij als Pasman de laatste jaren ook ervaren door steeds minder instroom van jonge mensen in de branche. Pasman heeft op de Open Dag een stand bemand om te kijken of we als organisatie iets bij konden dragen in het enthousiasmeren van jonge mensen en hun ouders om te kiezen voor een technisch vak, en schilderen in het bijzonder. De stand werd bemand door onze directeur en oud leerling van deze school Jan de Niet en Luc Guijt, ook oud leerling van de school en inmiddels een volwaardig schilder binnen ons bedrijf, en dit naar volle tevredenheid van ons en hemzelf.

Zoals gezegd was het idee om samen met de school te vertellen wat de mogelijkheden zijn in het kader van interne vakopleidingen, doorgroeimogelijkheden en een baangarantie met goede salariëring en arbeidsvoorwaarden in techniek. Om in Jan zijn woorden te spreken: “Technische vakken moeten weer “Sexy” worden en men moet er weer met trots over kunnen praten als men voor een technische opleiding kiest. Daarnaast moet Katwijk weer het Schilders bolwerk van weleer worden”.

Jan en Luc vonden deze dag erg leuk om te doen en kregen veel positieve respons op hun aanwezigheid en bijdrage. Een direct positief gevolg is dat we na deze Open Dag in gesprek zijn geraakt met 3 leerlingen waarvan er inmiddels 2 hebben besloten om hun vakopleiding binnen Pasman te gaan volgen!

Opendag Rijnmond College 

Dashboard Havensteder zorgt voor inzicht

donderdag, 14 maart, 2019

“Er zijn drie zaken die ik graag die ik graag terug wil zien op één dashboard voor alle 6 de gevelpartners waar we mee samenwerken”

 1. Het bewijs dat de gevelpartners van Havensteder voldoen aan de afspraken op het gebied van het kwaliteitsniveau die we hebben gemaakt in het contract
 2. Een inzicht in de onderhoudskosten voor alle complexen voor de komende 5 jaar
 3. Een beeld van de actuele kwaliteit van de complexen “

Dat was de vraag en de ambitie die Henk Hartman, teamleider inkoop en contractmanagement van Havensteder uitsprak eind 2017.

Met dat doel voor ogen is gestart met het ontwikkelen van een dashboard voor Havensteder. Geen makkelijke opgave omdat een dergelijk dashboard waarbij 6 partijen gezamenlijk dergelijke informatie tonen nog niet bestaat.

Nu een kleine anderhalf jaar later is het dashboard gereed en operationeel. Gedurende het traject is er zelfs functionaliteit toegevoegd waardoor er nu nog meer informatie op het dashboard getoond wordt. In grote lijnen werkt het systeem als volgt.

 • Er zijn diverse maatwerk apps gemaakt waarmee de bedrijven op een uniforme manier zaken vastleggen.
  • Verf technische keuringen (0-meting, aanvangsmeting, eindkeuring)
  • Procesmeting (controle of alle werkzaamheden juist worden uitgevoerd)
  • Proces verbaal van oplevering
 • Er is een vast format gemaakt waarop de meerjarenplannen worden ingevoerd

De resultaten van deze ingestuurde formulieren worden realtime getoond op het dashboard waardoor Havensteder steeds inzicht heeft in de stand en resultaten van de samenwerking

 

Op het dashboard zelf kan met handige filters worden doorgeklikt naar onderliggende informatie.

 

Ook de rapporten zelf zijn in PDF of in Excel te downloaden

 

In diverse sessies en trainingen is de werking van het dashboard toegelicht. Mede hierdoor wordt het systeem breed gedragen en gebruikt.

(Ingevuld) Vacature: Projectleider Integraal Vastgoedonderhoud

vrijdag, 2 juni, 2017

Wederom zoeken wij per heden een nieuwe projectleider om ons groeiende team te versterken.

Voor meer informatie kijk op de vacaturepagina

 

Nieuwe collega Arie van Duijvenvoorde

maandag, 6 maart, 2017

Wederom  is in februari ons team versterkt met een ervaren projectleider.

Door de groei en uitbreiding van onze organisatie is per 27 februari een nieuwe projectleider gestart, te weten Arie van Duijvenvoorde. Arie heeft een ruime ervaring als projectleider in onze branche en zal met name belast worden met het begeleiden van (integrale) projecten.

 

 

(Ingevuld) Vacature: Projectleider Integraal Vastgoedonderhoud

donderdag, 15 december, 2016

Per heden zoeken wij een nieuwe projectleider om ons team te versterken.

Voor meer informatie lees de vacature hier: www.pasman.nl/vacatures

Neem contact op via email info@pasman.nl

 

Nieuwe collega Paul Oerlemans

woensdag, 16 november, 2016

Sinds afgelopen september is ons team versterkt met een ervaren projectleider.

Paul Oerlemans is afkomstig van een ander vastgoed onderhoudsbedrijf en heeft 15 jaar ervaring in de branche. Binnen Pasman zal hij onder andere de RGS werken gaan opnemen, scenario’s gaan maken en deze werken gaan begeleiden in de uitvoering.

 

 

Digitaal Werken voor houtrot registratie

dinsdag, 15 november, 2016

Pasman gaat steeds meer digitaal werken. Recent is het gehele proces rondom houtrot registratie geautomatiseerd met Moreapp. Op veel projecten komt houtrot voor. De klant vraagt ons dit aanwezige houtrot te herstellen. Hier gaan veel kosten mee gemoeid dus het vraagt veel van onze timmerlieden om dit goed te registreren en van onze projectleiders om dit weer te vertalen naar de opdrachtgever.

Tot nu toe ging dit hele proces grotendeels op papier en koste het veel tijd om al deze registraties te verwerken. Sinds kort doen we dit met Moreapp. Als er houtrot aanwezig is worden alle reparaties vastgelegd in een app. Alle resultaten worden automatisch doorgestuurd en verwerkt in speciaal hiervoor ontwikkelde software. De projectleider ziet nu met een druk op de knop het uitgevoerde werk en kan dit direct presenteren aan de klant of bijsturen als dit nodig is! Hiermee wordt een grote efficiencyslag gemaakt binnen onze organisatie.

 

 

Pasman geselecteerd voor langjarige RGS samenwerking Ipse de Bruggen

dinsdag, 7 juni, 2016

Na een uitgebreid selectietraject is Pasman Integraal Vastgoedonderhoud geselecteerd om RGS werkzaamheden uit te voeren voor Ipse de Bruggen, een organisatie die dagbesteding en zorg biedt aan meervoudig gehandicapten.

De aanvraag betrof het uitwerken van een RGS-plan voor 16 panden van Ipse de Bruggen in Waddinxveen. Daarnaast werd er gevraagd om een plan van aanpak voor de communicatie, relevante referenties en een concrete doelstelling op het gebied van Social return.

Pasman is overall als beste uit deze selectie gekomen en is hiermee geselecteerd als partner om de komende jaren op de RGS wijze onderhoud te plegen voor Ipse de Bruggen.

 

Meer weten over Resultaatgericht Samenwerken?

Lees Meer over RGS

 

VCA keuring

woensdag, 16 maart, 2016

Pasman hecht veel waarde aan veilig, gezond en milieuvriendelijk werken. De VCA- certificering is hierbij een belangrijk middel. Afgelopen week heeft KIWA de jaarlijkse audit uitgevoerd om te toetsen of we nog voldoen aan de eisen die aan het VCA-certificaat worden gesteld.

De audit is goed verlopen. Pasman voldoet nog steeds aan alle gestelde eisen. Een VCA audit is geen verplicht nummer. We merken ieder jaar dat de audits nieuwe inzichten en ideeën opleveren om zaken nog verder te verbeteren.