VCA keuring

woensdag, 16 maart, 2016

Pasman hecht veel waarde aan veilig, gezond en milieuvriendelijk werken. De VCA- certificering is hierbij een belangrijk middel. Afgelopen week heeft KIWA de jaarlijkse audit uitgevoerd om te toetsen of we nog voldoen aan de eisen die aan het VCA-certificaat worden gesteld.

De audit is goed verlopen. Pasman voldoet nog steeds aan alle gestelde eisen. Een VCA audit is geen verplicht nummer. We merken ieder jaar dat de audits nieuwe inzichten en ideeën opleveren om zaken nog verder te verbeteren.